اطوی غلطكی

اطوی غلطكی عرض 1650 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IB423 series

 

 اطوی غلطكی