اطوی غلطكی

اطوی غلطكی عرض 2065 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC433 series

 

 اطوی غلطكی