اطوی غلطكی

اطوی غلطكی قابلیت تا زدن اتوماتیك - عرض 3170 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC448 series

 

 اطوی غلطكی