کابینت ایستاده

کابینت ایستاده

کابینت زمینی ایستاده قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها, رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی ...

بیشتر
کابینت مرکزی

کابینت مرکزی

کابینت مرکزی قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها, رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی ...

بیشتر
کابینت آبچکان

کابینت آبچکان

کابینت آبچکان قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها, رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی ...

بیشتر