لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 29 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4530

 

 خشك كن