لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 45 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4900

 

 خشك كن

 

 

لاندری