لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 12 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4250

 

خشك كن