لاندری

خشك كن ظرفیت 17 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4350

 

خشك كن

 

 

لاندری