آسیاب قهوه دیتینگ KED 640

آسیاب قهوه دیتینگ KED 640

آسیاب قهوه دیتینگ مدل KED 640، قابل استفاده برای کافی شاپها، آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Ditting مدل: KED 640

بیشتر
آسیاب قهوه دیتینگ KE 640

آسیاب قهوه دیتینگ KE 640

آسیاب قهوه دیتینگ مدل KE640، قابل استفاده برای کافی شاپها، آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Ditting مدل: KE640

بیشتر
آسیاب قهوه دیتینگ KR 1203

آسیاب قهوه دیتینگ KR 1203

آسیاب قهوه دیتینگ KR 1203، قابل استفاده برای کافی شاپها، آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Ditting مدل: KR 1203

بیشتر
آسیاب قهوه دیتینگ KR 804

آسیاب قهوه دیتینگ KR 804

آسیاب قهوه دیتینگ مدل KR 804، قابل استفاده برای کافی شاپها، آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Ditting مدل: Retail Grinder KR 804

بیشتر
آسیاب قهوه Forte BG

آسیاب قهوه Forte BG

مجهز به تیغه های 54 میلیمتری استیل، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، منزل, رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Baratza USA مدل: Forte BG

بیشتر
آسیاب قهوه Forte ap

آسیاب قهوه Forte ap

مجهز به تیغه های 54 میلیمتری سرامیکی ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، منزل, رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Baratza USA مدل: Forte ap

بیشتر
آسیاب قهوه Encore

آسیاب قهوه Encore

با قابلیت 40 تنظیم متفاوت از بسیار ریز تا درشت، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، منزل, رستورانها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Baratza USA مدل: Encore

بیشتر

خردكن قهوه

خردكن قهوه قابل استفاده برای تمامی كافی شاپ ها محصول شركت چیمبالی ایتالیا  Lacimbali Italy مدل: Magnum

بیشتر

خردكن قهوه

قابل استفاده برای تمامی كافی شاپ ها محصول شركت چیمبالی ایتالیا  Lacimbali Italy مدل: Junior

بیشتر

خردكن قهوه

 قابل استفاده برای تمامی كافی شاپ ها محصول شركت چیمبالی ایتالیا  Lacimbali Italy مدل: 7S A

بیشتر