دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 42XL

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 42XL

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 42XL جهت بسته بندی حرفه ای مواد غذایی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی, محصول شركت Henkelman

بیشتر
دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 42

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 42

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 42 جهت بسته بندی حرفه ای مواد غذایی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی, محصول شركت Henkelman

بیشتر
دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 35

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 35

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 35 جهت بسته بندی حرفه ای مواد غذایی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی, محصول شركت Henkelman

بیشتر
دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 30

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 30

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo 30 جهت بسته بندی حرفه ای مواد غذایی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی, محصول شركت Henkelman

بیشتر
دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo Plus

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo Plus

دستگاه بسته بندی وکیوم Jumbo Plus جهت بسته بندی حرفه ای مواد غذایی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی, محصول شركت Henkelman

بیشتر
دستگاه بسته بندی وکیوم mini Jumbo

دستگاه بسته بندی وکیوم mini Jumbo

دستگاه بسته بندی وکیوم mini Jumbo جهت بسته بندی حرفه ای مواد غذایی،  قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی, محصول شركت Henkelman

بیشتر