ساندویچ میکر 2 خانه

2 خانه قابل استفاده برای فست فودها محصول شركت Electrolux

 

 گریل 2 خانه