سرخ كن صنعتی 2 خانه

2 خانه قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy ابعاد:80x90x85
 

بیشتر

سرخ كن صنعتی 2 خانه

2 خانه 36 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 80x90x85

بیشتر

سرخ كن صنعتی 2 خانه

2 خانه 30 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 80x90x85

بیشتر