فریزر صندوقی -45 درجه

فریزر صندوقی 45- درجه قابل استفاده برای بیمارستانها و آزمایشگاه‌ها محصول شركت Vestfrost Denmark