فریزر صندوقی 60 - درجه

فریزر صندوقی 60 - درجه قابل استفاده برای بیمارستانها و آزمایشگاه‌ها محصول شركت Vestfrost Denmark