لاندری

شستشوی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 23 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4250H