لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 90 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB4900H