لاندری

لاندری - لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 110 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB41100H