آب پرتقال گیری صنعتی

آب پرتقال گیری صنعتی

آب پرتقال گیری، رومیزی 40 لیتر در ساعت - قابل استفاده برای آب میوه فروشی‌های حرفه‌ای – كافی شاپها محصول شركت Santos France

بیشتر
آب پرتقال گیری صنعتی

آب پرتقال گیری صنعتی

آب پرتقال گیری، رومیزی 30 لیتر در ساعت - قابل استفاده برای آب میوه فروشی‌های حرفه‌ای – كافی شاپها محصول شركت Santos France

بیشتر