اجاق گاز صنعتی

 فردار 8 شعله گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 160x90x90

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

فردار 6 شعله گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x90

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

فردار 4 شعله گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x90 

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

 گریل دار فردار 6 شعله گازی، 4 شعله گریل - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Garland Usa مدل : مبله ابعاد: 150x90x85

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

فردار 4 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، کلاسیک فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x85

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

6 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها، کلاسیک فود ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت  Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 120x73x85

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

 فردار 6 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x85

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

 فردار 4 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 80x73x85

بیشتر

اجاق برقی صنعتی

 فردار 4 شعله برقی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x85

بیشتر

اجاق برقی صنعتی

 

فردار 6 شعله برقی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x90

بیشتر

اجاق برقی صنعتی

فردار 4 شعله برقی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x90

بیشتر

اجاق برقی فرنچ تاپ صنعتی

فرنچ تاپ رومیزی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، کلاسیک فودها و رستوران های فرانسوی محصول شركت Electrolux Italy مدل : رومیزی ابعاد: 80x73x25

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

اجاق گاز صنعتي - 4 شعله 1 طبقه - قابل استفاده براي آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، کلاسیک فودها، بيمارستانها و تالار‌هاي پذيرايي محصول شركت Apw Usa مدل : روميزي ابعاد: 60x60

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز صنعتی - 4 شعله 2 طبقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، کلاسیک فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Apw Usa مدل : رومیزی ابعاد: 60x60

بیشتر

اجاق گاز صنعتی

2 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، کلاسیک فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : رومیزی ابعاد: 40x73x25 

بیشتر

اجاق برقی صنعتی

 اجاق برقی صنعتی - 4 شعله برقی اینفرارد - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : رومیزی ابعاد: 80x90x85

بیشتر