سوپ وارمر

سوپ وارمر قابل استفاده برای استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa

بیشتر

سینی

سینی، كركدار قابل استفاده برای استفاده در كافی شاپ‌ها، هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa مدل : 2419

بیشتر

سینی

سینی،  قابل استفاده برای استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa مدل : CT1418 ابعاد: 45x35

بیشتر

ترولی حمل

ترولی حمل قابل استفاده برای نظافت سالن هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa مدل : CC2036

بیشتر

ترولی حمل بشقاب

ترولی حمل بشقاب قابل استفاده برای نظافت سالن هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa مدل : ADD6

بیشتر

ترولی نظافت

ترولی نظافت، قابل استفاده برای نظافت سالن هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa مدل : JC1945

بیشتر

تی شور

تی شور قابل استفاده برای نظافت سالن هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa مدل : 36905

بیشتر

پمپ سس

پمپ سس قابل استفاده برای استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa

بیشتر

دستمال تی

دستمال تی قابل استفاده برای نظافت سالن هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Carlisle Usa

بیشتر

لگن‌های بن ماری

لگن‌های بن ماری قابل استفاده برای استفاده در كافی شاپ‌ها، هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Ozti Turky ابعاد: در انواع سایز

بیشتر