سینک ظرفشویی صنعتی تک لگن

سينک تک لگن چپ - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 120x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی تک لگن

سينک تک لگن راست - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 120x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی 2 لگن

سینک ظرفشویی، 2 لگن چپ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 160x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی 2 لگن

سینک ظرفشویی، 2 لگن راست، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 160x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی 2 لگن

سینک ظرفشویی، 2 لگن، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 140x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی 2 لگن

سینک ظرفشویی، 2 لگن وسط، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 180x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی 3 لگن

سینک ظرفشویی، 3 لگن راست، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 240x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی 3 لگن

سینک ظرفشویی، 3 لگن چپ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 240x70

بیشتر

سینک ظرفشویی صنعتی 3 لگن

سینک ظرفشویی، 3 لگن، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی - محصول شركت Ozti Turkey ابعاد: 190x70

بیشتر