سبزی شور 450 لیتری

سبزی شور 450 لیتری

سبزی شور 450 لیتری قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy

بیشتر
سبزی شور 200 لیتری

سبزی شور 200 لیتری

سبزی شور 200 لیتری قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy

بیشتر
سبزی شور 65 لیتری

سبزی شور 65 لیتری

سبزی شور 65 لیتری قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy

بیشتر
سبزی شور 40 لیتری

سبزی شور 40 لیتری

سبزی شور 40 لیتری قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy

بیشتر
سبزی شور 30 لیتری

سبزی شور 30 لیتری

سبزی شور 30 لیتری قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy

بیشتر