ماشین ظرفشویی صنعتی

زیر كانتری 540 تكه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، كافی شاپ‌ها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت هوبارت آلمان Hobart Germany مدل : Ecomax 502 ابعاد: 58x60x83

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

زیر كانتری 720 تكه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، كافی شاپ‌ها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ايتاليا Electrolux Italy مدل : EUC ابعاد: 60x61x85

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

زیر كانتری 540 تكه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، كافی شاپ‌ها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ايتاليا Electrolux Italy مدل : NUC ابعاد: 60x60x80

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

ماشین ظرفشویی صنعتی - هودتایپ 1200 تكه تمام اتوماتیك - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ایتالیا Electrolux Italy مدل : NHT8 ابعاد: 75x87x152

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

 

هودتایپ 1200 تكه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت هوبارت آلمان Hobart Germany مدل : Ecomax 602 ابعاد: 72x74x148

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

هودتایپ 1200 تكه تمام اتوماتیك - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ایتالیا Electrolux Italy مدل : EHT ابعاد: 75x85x152

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

 

هودتایپ 1200 تكه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ايتاليا Electrolux Italy مدل : NHT ابعاد: 75x85x152

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

رك تایپ 2700 تكه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت هوبارت آلمان Hobart Germany مدل : CN-A ابعاد: 135x88x215

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

رك تایپ 2160 تكه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت هوبارت آلمان Hobart Germany مدل : CS-A-20 ابعاد: 135x78x205

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

ریلی 3240 تكه تمام اتوماتیك - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ايتاليا Electrolux Italy مدل : WTCS180 ابعاد: 253x89x178

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

رك تایپ 2520 تكه تمام اتوماتیك - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ایتالیا Electrolux Italy مدل : WTM140 ابعاد: 178x89x178

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

فلایت تایپ 10800 تكه تمام اتوماتیك - قابل استفاده برای كیترینگ‌های هواپیمائی‌ها، سلف سرویس دانشگاه‌ها، آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ايتاليا Electrolux Italy مدل : EFT4W ابعاد: 710x103x257

بیشتر

ماشین ظرفشویی صنعتی

فلایت تایپ 5400 تكه تمام اتوماتیك - قابل استفاده برای كیترینگ‌های هواپیمائی‌ها، سلف سرویس دانشگاه‌ها، آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت الكترولوكس ایتالیا Electrolux Italy مدل : EFT2W ابعاد: 450x103x257

بیشتر