غذا ساز

غذا ساز

غذا ساز، 8 كيلوگرم در هر بار -  قابل استفاده براي آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌هاي پذيرايي , محصول شركت Dito Electrolux Italy

بیشتر
غذا ساز

غذا ساز

غذا ساز، 6 كيلوگرم در هر بار -  قابل استفاده براي آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌هاي پذيرايي, محصول شركت Dito Electrolux Italy

بیشتر
غذا ساز

غذا ساز

غذا ساز، 3 كيلوگرم در هر بار -  قابل استفاده براي آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌هاي پذيرايي , محصول شركت Dito Electrolux Italy

بیشتر
غذا ساز

غذا ساز

غذا ساز، 1 كيلوگرم در هر بار -  قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌هاي پذيرایی , محصول شركت Dito Electrolux Italy

بیشتر