فریزر بستنی

فریزر بستنی قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Isa Italy مدل : Isetta

بیشتر

فریزر بستنی

فریزر بستنی قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Isa Italy مدل : Isabella

بیشتر

فریزر بستنی

فریزر بستنی قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Isa Italy مدل : Gelatoshow

بیشتر

فریزر بستنی

فریزر بستنی قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Isa Italy مدل : Click

بیشتر

یخچال شیرینی

یخچال شیرینی جهت دیزاین بستنی - قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Isa Italy مدل : Pastryshow

بیشتر

سنگ سرد

سنگ سرد قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Isa Italy مدل : Gelatomix

بیشتر