فریزر زیر كانتری

فریزر زیر كانتری قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany
بیشتر

فریزر ویترینی درب شیشه

فریزر ویترینی درب شیشه قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Vestfrost Denmark
بیشتر

فریزر صندوقی

فریزر صندوقی قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : 390 لیتر
بیشتر

فریزر صندوقی

فریزر صندوقی قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : 340 لیتر
بیشتر

فریزر 2 درب تمام استیل

فریزر 2 درب تمام استیل قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany
بیشتر

فریزر 1 درب تمام استیل

فریزر 1 درب تمام استیل قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany
بیشتر