شوت همبرگر

شوت همبرگر

شوت همبرگر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستان ها , تالار‌های پذیرایی محصول شركت HATCO

بیشتر
گرمخانه کشویی

گرمخانه کشویی

گرمخانه کشویی دو طبقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستان ها , تالار‌های پذیرایی محصول شركت HATCO

بیشتر
گرمخانه ایستاده ۶ طبقه

گرمخانه ایستاده ۶ طبقه

گرمخانه ایستاده ۶ طبقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستان ها , تالار‌های پذیرایی محصول شركت HATCO

بیشتر
گرمخانه ایستاده ۱۷ طبقه

گرمخانه ایستاده ۱۷ طبقه

گرمخانه ایستاده ۱۷ طبقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستان ها , تالار‌های پذیرایی محصول شركت HATCO

بیشتر

سردخانه رومیزی شیشه‌ای

سردخانه رومیزی شیشه‌ای قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فود‌ها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Unis مدل : 2 طبقه 3 لگنه
بیشتر

سردخانه رومیزی شیشه‌ای

سردخانه رومیزی شیشه‌ای قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فود‌ها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Unis مدل : 2 طبقه 2 لگنه
بیشتر

گرمخانه رومیزی شیشه‌ای

گرمخانه رومیزی شیشه‌ای قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فود‌ها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Unis مدل : 2 طبقه 3 لگنه
بیشتر

گرمخانه رومیزی شیشه‌ای

گرمخانه رومیزی شیشه‌ای قابل استفاده برای هتل‌ها، رستورانها، فست فود‌ها، كافی شاپ‌ها، شیرینی فروشی‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Unis مدل : 2 طبقه 2 لگنه
بیشتر