سبد سرخ کن سیب زمینی

سبد سرخ کن سیب زمینی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

کف گیر استیل

کف گیر استیل، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

سبد نان

سبد نان فست فود، مناسب برای قسمت ظرفشویی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

کاتر پیتزا گیوتینی

کاتر پیتزا گیوتینی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

کاتر پیتزا غلطکی

 
کاتر پیتزا غلطکی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی 
بیشتر

کاتر پیتزا غلطکی

کاتر پیتزا غلطکی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

صافی مخروطی پاستا

صافی مخروطی پاستا، مناسب برای قسمت ظرفشویی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

صافی مخروطی

صافی مخروطی، مناسب برای قسمت ظرفشویی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

چاقوی ترامونتینا

چاقوی ترامونتینا، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

کاردک نظافت گریدل تخت

کاردک نظافت گریدل تخت، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Nemco Usa
بیشتر

کاردک بستنی

کاردک بستنی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

2015-09-26-14-44-40

کاردک خمیر گیری، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

سطل استیل دیواری

سطل استیل دیواری، مناسب برای قسمت ظرفشویی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

سبد ظرفشویی

سبد ظرفشویی بشقاب، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlilse Usa
بیشتر

سبد ظرفشویی

سبد ظرفشویی لیوان 16 عددی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlilse Usa
بیشتر

سبد ظرفشویی

سبد ظرفشویی لیوان 36 عددی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlilse Usa
بیشتر

سبد ظرفشویی

سبد ظرفشویی قاشق و چنگال، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlilse Usa
بیشتر

لگن پلاستیکی

لگن پلاستیکی ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

لگن بردینگ

لگن بردینگ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

سینی دیسپلی سوراخ دار

آلومینیوم پن سوراخ دار، مناسب برای قسمت ظرفشویی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

سینی دیسپلی

آلومینیوم پن، مناسب برای قسمت ظرفشویی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

سینی شیرینی

سینی پخت شیرینی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

سینی ضد سر

سینی ضد سر گرد، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

سینی ضد سر

سینی ضد سر کرکدار گرد، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

سینی فست فود

سینی فست فود، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

فرچه سیمی گریدل ذغالی

فرچه سیمی گریدل ذغالی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlisle Usa
بیشتر

فرچه لیوان شوی

فرچه لیوان شوی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

فرچه لیوان شوی

فرچه لیوان شوی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

قوطی سس

ظرف سس فشاری، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

قوطی سس

ظرف سس فشاری، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

هدایت کننده مسیر

هدایت کننده مسیر، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

هدایت کننده مسیر

هدایت کننده مسیر، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

ماگ لته آرت

ماگ لته آرت، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، کافی شاپ ها، کافه قنادی ها
بیشتر

ماگ لته آرت

ماگ لته آرت، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، کافی شاپ ها، کافه قنادی ها
بیشتر

استند سینی

پایه نگهدارنده سینی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

اسکوپ سیب زمینی

اسکوپ سیب زمینی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

اسکوپ یخ

اسکوپ یخ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Manitowoc Usa
بیشتر

اسکوپ خشکبار

اسکوپ خشکبار، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Manitowoc Usa
بیشتر

ترولی حمل ظروف

ترولی حمل ظروف 5 خانه، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlilse Usa
بیشتر

ترولی حمل

ترولی حمل، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی 
بیشتر

ترولی حمل

ترولی حمل ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlilse Usa
بیشتر

تی شور

تی شور ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlisle Usa
بیشتر

اسپاچولا

اسپاچولا، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

اسپاچولا

اسپاچولا، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

پارو پیتزا ایتالیایی

پارو پیتزا ایتالیایی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت lilly Italy
بیشتر

همزن دستی

همزن دستی استیل، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlilse Usa
بیشتر

وردنه

وردنه، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

نگهدارنده لیوان

نگهدارنده لیوان، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

نگهدارنده لیوان

نگهدارنده لیوان، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

وزنه چدنی برگر

وزنه چدنی برگر ، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

وزنه چدنی استیک

وزنه چدنی استیک، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

ظرف بن ماری استیل

ظرف های بن ماری استیل، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، در تمامی ابعاد، محصول شرکت Kayalar Turkey
بیشتر

ظرف بن ماری شفاف

ظرف های بن ماری شفاف، پلی کربنات، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlisle Usa
بیشتر

ظرف پیتزا

تفلون، با درب، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، با 1 سال ضمانت تعویض
بیشتر

دستگاه آب پرتقال گیری

دستگاه آب پرتقال گیری، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، آب میوه فروشی ها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

دستگاه آب پرتقال گیری

دستگاه آب پرتقال گیری، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، آب میوه فروشی ها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Nemco Usa

بیشتر

جای قاشق چنگال

جای قاشق چنگال پلی کربنات، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، محصول شرکت Carlisle Usa
بیشتر

قاشق استیل سوراخ دار

قاشق استیل سوراخ دار، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی، با 1 سال ضمانت تعویض
بیشتر

چنگال مخصوص پاستا

چنگال مخصوص پاستا، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
بیشتر

غلطک شانه پیتزا

غلطک شانه زنی خمیر پیتزا، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

ادویه پاش

ادویه پاش استیل، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، شیرینی فروشی ها، رستورانها، فست فودها، آب میوه فروشی ها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر

کف پوش ضد سر

کف پوش ضد سر، مناسب برای قسمت ظرفشویی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی

بیشتر