هود آشپزخانه

هود آشپزخانه

هود آشپزخانه قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : دیواری

بیشتر
هود آشپزخانه

هود آشپزخانه

هود آشپزخانه قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : دیواری با فن داخلی

بیشتر
هود آشپزخانه

هود آشپزخانه

هود آشپزخانه قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مركزی

بیشتر
هود آشپزخانه

هود آشپزخانه

هود آشپزخانه قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مركزی با فن داخلی

بیشتر