پاستا پز

پاستا پز 1 خانه گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 40x90x90
 

بیشتر

پاستا پز

پاستا پز 1 خانه گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 40x90x90

بیشتر

پاستا پز

پاستا پز 1 خانه برقی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 40x90x90

بیشتر

آسانسور اتوماتیك پاستا پز

آسانسور اتوماتیك پاستا پز قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: قابل استفاده برای انواع مدل

بیشتر

پاستا پز

پاستا پز 2 خانه گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x90
 

بیشتر

پاستا پز

پاستا پز اتوماتیك گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x90

بیشتر

پاستا پز

پاستا پز اتوماتیك برقی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x90

بیشتر

پاستا پز

پاستا پز اتوماتیك بخار، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x90

بیشتر