آشپزخانه جزيره لوتوس

آشپزخانه جزيره‌اي، عمق 70، قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی مجلل

محصول شركت Lotus Italy

بیشتر

آشپزخانه جزيره لوتوس

آشپزخانه جزيره‌اي، عمق 90، قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی مجلل

محصول شركت Lotus Italy

بیشتر