چرخ گوشت نمره 32 Artex

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Artex Italy مدل : A 32 ظرفیت: 450 کیلوگرم در ساعت وزن: 59 کیلوگرم توان: 2.2KW یا 3HP

بیشتر

چرخ گوشت نمره 32 ایستاده

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Omega Italy مدل : TH 32 ظرفیت: 1050 کیلوگرم در ساعت وزن: 150 کیلوگرم توان: 3KW یا 4.0HP

بیشتر

چرخ گوشت نمره 32 امگا

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Omega Italy مدل : TA 32A ظرفیت: 500 کیلوگرم در ساعت وزن: 66 کیلوگرم توان: 2.2KW یا 3.00HP

بیشتر

چرخ گوشت نمره 22 امگا

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Omega Italy مدل : TE 22A ظرفیت: 270 کیلوگرم در ساعت وزن: 37 کیلوگرم توان: 0.95KW یا 1.30HP

بیشتر

چرخ گوشت نمره 22 یخچالدار

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Artex Italy مدل : A/E22 R ظرفیت: 250 کیلوگرم در ساعت وزن: 40 کیلوگرم توان: 0.08KW یا 0.11HP

بیشتر

چرخ گوشت نمره 22 مینروا

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت LaMinerva Italy مدل : A/22L ظرفیت: 300 کیلوگرم در ساعت وزن: 33 کیلوگرم توان: 1.1KW یا 1.5HP

بیشتر

چرخ گوشت نمره 42

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Omega Italy مدل : C/242 ظرفیت: 1800 کیلوگرم در ساعت وزن: 135 کیلوگرم توان: 5.25KW یا 7.00HP

بیشتر

چرخ گوشت نمره 42

قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Omega Italy مدل : C/E660 F ظرفیت: 750 کیلوگرم در ساعت وزن: 74 کیلوگرم توان: 3.00KW یا 4.00HP

بیشتر