یخساز برما

یخساز زیر کانتری - برما ایتالیا - قابل استفاده برای آب میوه فروشی‌های حرفه‌ای – كافی شاپها محصول شركت Brema Italy

بیشتر

یخساز برما

یخساز زیر کانتری - برما ایتالیا - قابل استفاده برای آب میوه فروشی‌های حرفه‌ای – كافی شاپها محصول شركت Brema Italy

بیشتر

یخساز صنعتی

زیر كانتری 100 كیلوگرمی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : Q 210 ابعاد: 66x48x98

بیشتر

یخساز صنعتی

زیر كانتری 130 كیلوگرمی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : Q 270 ابعاد: 76x53x98

بیشتر

یخساز صنعتی

زیر كانتری 67 كیلوگرمی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : Q 130 ابعاد: 66x48x98

بیشتر

یخساز صنعتی

زیر كانتری 45 كیلوگرمی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : Qm 45 ابعاد: 50x57x92

بیشتر

یخساز صنعتی

850 كیلوگرمی با مخزن - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : S 1800 ابعاد: 121x87x195

بیشتر

یخساز صنعتی

480 كیلوگرمی با مخزن - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : S 1000 ابعاد: 76x87x195

بیشتر

یخساز صنعتی

315 كیلوگرمی با مخزن - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : S 600 ابعاد: 76x87x182

بیشتر

یخساز صنعتی

240 كیلوگرمی با مخزن - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : S 500 ابعاد: 76x87x182

بیشتر

یخساز صنعتی

200 كیلوگرمی با مخزن - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Manitowoc Usa مدل : S 450 ابعاد: 76x87x152

بیشتر