یخچال ایستاده

یخچال ایستاده

یخچال ایستاده، 1 درب قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : GKPv 6460 ابعاد: 75x75x206

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

یخچال تک درب شیشه‌ای ویترینی، بدنه مشکی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Kino Iran مدل : KR615WL-1D 

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

يخچال درب شیشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت RWA مدل : Oslo ابعاد: 135x50x90

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : FKUv 1663 ابعاد: 61.5x83x60

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

يخچال درب شيشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌های پذيرایی محصول شركت RWA مدل : Monaco ابعاد: 90x50x90

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

یخچال درب شيشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌های پذيرایی محصول شركت RWA مدل : Madrid ابعاد: 50x50x85

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : FKUv 1662 ابعاد: 60x60x85

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : M200 ابعاد: 60x60x200

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : FKG-370 ابعاد: 60x60x200

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : FKG-371 ابعاد: 60x60x185

بیشتر
یخچال صنعتی

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 8 درب كشویی قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 560 Liter ابعاد: 220x70x85

بیشتر
یخچال صنعتی

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 6 درب كشویی قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 420 Liter ابعاد: 170x70x85

بیشتر
یخچال صنعتی

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی،  استیل میز كار، 4 درب كشویی قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 265 Liter ابعاد: 120x70x85

بیشتر
یخچال صنعتی

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 4 درب قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 560 Liter ابعاد: 220x70x85

بیشتر
یخچال صنعتی

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 3 درب قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 415 Liter ابعاد: 170x70x85

بیشتر
یخچال صنعتی

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 2 درب قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 265 Liter ابعاد: 125x70x85

بیشتر
یخچال ایستاده

یخچال ایستاده

یخچال تک درب شیشه ای liebherr GKPV 6573، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : GKPV 6573 ابعاد: 70x83x215

بیشتر
یخچال ایستاده

یخچال ایستاده

یخچال ایستاده، 2 درب تمام استیل قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : GKPv 1470 ابعاد: 140x80x215

بیشتر
یخچال ایستاده

یخچال ایستاده

یخچال ایستاده، 1 درب تمام استیل برای استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : GKPv 6570 ابعاد: 70x83x215

بیشتر
یخچال ایستاده

یخچال ایستاده

یخچال ایستاده، 1 درب قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : GKPv ۵۷۶۰ ابعاد: 75x75x186

بیشتر
یخچال

یخچال

 یخچال ویترینی، یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت RWA مدل : GN3 ابعاد: 110x68x540

بیشتر
یخچال

یخچال

 یخچال ویترینی، یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت RWA مدل : GN4 ابعاد: 143x68x540

بیشتر