10 تا از با ارزش ترين برندهای فست فود دنيا در سال 2013

 

 

Brand value of the 10 most valuable fast food brands worldwide in 2013 ( in million U.S. dollars )

 

ردیف          نام برند فست فود                                                                              ارزش برند ( Usd )                                                                                                                        
1 McDonald's  90,256,000,000
2 Starbucks   17,892,000,000
3 Subway  16,691,000,000 
4 KFC  9,953,000,000 
5  Pizza Hut 6,014,000,000 
6 Chipotle   4,972,000,000
7 Tim Hortons   3,380,000,000
8 Panera  3,025,000,000 
9 Burger king  2,437,000,000 
10 Taco Bell   1,992,000,000

 

 استفاده از مطالب ارائه شده با ذکر منبع مانعی ندارد.

Source: Millward Brown Optimortra

www.farafood.com

www.statista.com

 

نوشته شده در تاریخ 16/03/1392

علی ایروانی