اجاق گریل الکترولوکس

✅ پختِ بالای ۷۲ عدد همبرگر در یک زمان