دونر پز روباتیک


✅ ربات دونر با استفاده از دوربین دیجیتال، عملیات برش یکنواخت را انجام می دهد.
✅ تمام عملیات پخت و برش توسط نرم افزار کامپیوتر انجام می پذیرد.