پیتزا مستر را بهتر بشناسید


 ✅ پخت یک پیتزای اصیل ایتالیایی در ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه از آماده سازی خمیر تا سرو پیتزا ⏱