رسوب بر ظرفشویی صنعتی

پاک کننده رسوب سطوح ظرفشویی های بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها، رستوران ها و تالار‌های پذیرایی