گریل اتوماتیک

گریل اتوماتیك قابل استفاده برای فست فودها محصول شركت Electrolux Italy