یخچال بانک خون

قابل استفاده برای آزمایشگاه‌ها، طراحی شده برای سازمان انتقال خون، بیمارستان‌ها و مراكز درمانی، با  محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : BBR 290 ابعاد: 60x60x210

بیشتر

یخچال آزمایشگاهی

قابل استفاده برای داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراكز درمانی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : AKG377 ابعاد: 60x60x185

بیشتر

یخچال آزمایشگاهی

قابل استفاده برای آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراكز درمانی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : AKG 427 E ابعاد: 60x60x210

بیشتر

یخچال آزمایشگاهی

قابل استفاده برای آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراكز درمانی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : BBR 290 ابعاد: 60x60x210

بیشتر