اجاق برقی صنعتی

اجاق برقی فردار

 اجاق برقی صنعتی - فردار 6 شعله برقی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x90

 

اجاق برقی صنعتی

 اجاق برقی فردار

 اجاق برقی صنعتی - فردار 4 شعله برقی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x90

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز فردار

 اجاق گاز صنعتی -  فردار 8 شعله گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 160x90x90

 

اجاق گاز صنعتی

اجاق گاز فردار

 اجاق گاز صنعتی - فردار 6 شعله گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x90

 

اجاق گاز صنعتی

اجاق گاز فردار

 اجاق گاز صنعتی - فردار 4 شعله گازی، قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x90

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز گریل فردار

 اجاق گاز صنعتی -  گریل دار فردار 6 شعله گازی، 4 شعله گریل - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Garland Usa مدل : مبله ابعاد: 150x90x85

 

اجاق برقی صنعتی

اجاق برقی فردار

 اجاق برقی صنعتی - فردار 4 شعله برقی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x85

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گازی برقی فردار

 اجاق گاز صنعتی -   فردار 2 شعله گاز 2 شعله برق - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 80x73x85

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز فردار

 اجاق گاز صنعتی - 6 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی
محصول شركت  Electrolux Italy
مدل : مبله
ابعاد: 120x73x85

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز فردار

 اجاق گاز صنعتی - فردار 6 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 120x90x85

 

اجاق گاز صنعتی

اجاق گاز فردار

اجاق گاز صنعتی - فردار 4 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 80x90x85

 

اجاق گاز صنعتی

اجاق گاز فردار

 اجاق گاز صنعتی - فردار 4 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : مبله ابعاد: 80x73x85

 

اجاق برقی صنعتی

 اجاق برقی

 اجاق برقی صنعتی - 4 شعله برقی اینفرارد - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : رومیزی ابعاد: 80x90x85

 

اجاق برقی صنعتی

 اجاق برقی

 اجاق برقی صنعتی - 2 شعله برقی چدن - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : رومیزی ابعاد: 80x70x85

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز

 اجاق گاز صنعتی - 2 شعله - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : رومیزی ابعاد: 40x73x25

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز

 اجاق گاز صنعتی - 4 شعله 2 طبقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Apw Usa مدل : رومیزی ابعاد: 60x60

 

اجاق گاز صنعتی

 اجاق گاز فردار

اجاق گاز صنعتي - 4 شعله 1 طبقه - قابل استفاده براي آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌هاي پذيرايي محصول شركت Apw Usa مدل : روميزي ابعاد: 60x60