اجاق گاز صنعتی

فــردار 4 شعله - قابل اســــتفاده برای آشـــپزخانه هتــل‌ها، رســـتورانها، فســـت فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول

 

شركت Electrolux Italy
  مدل : مبله ابعاد: 80x73x85