خردکن هالد

توان خردکردن 1200 كیلوگرم در روز یا 30 کیلوگرم در دقیقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Hallde Sweden مدل : RG 400

بیشتر

خردکن هالد

توان خردکردن 1200 كیلوگرم در روز یا 30 کیلوگرم در دقیقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Hallde Sweden مدل : RG 350

بیشتر

خردکن هالد

توان خردکردن 800 كیلوگرم در روز یا 8 کیلوگرم در دقیقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Hallde Sweden مدل : RG 250

بیشتر

خردکن هالد

توان خردکردن 700 كیلوگرم در روز یا 7 کیلوگرم در دقیقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Hallde Sweden مدل : RG 200

بیشتر

خردکن هالد

توان خردکردن 400 كیلوگرم در روز یا 5 کیلوگرم در دقیقه - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Hallde Sweden مدل : RG 100

بیشتر