فر پیتزا

آونی -  1 طبقه - قابل استفاده برای فست فودها محصول شركت Pizzamaster Sweden مدل : PM741 ED ابعاد: 1835x905x480

بیشتر

فر پیتزا

آونی -  2 طبقه - قابل استفاده برای فست فودها محصول شركت Pizzamaster Sweden مدل : PM732 ED ابعاد: 1480x905x820

بیشتر

فر پیتزا

فر پیتزا - 9 ظرف 30x30 - آونی - قابل استفاده برای فست فودها محصول شركت Italy GGF مدل : G/9-108 ابعاد: 1455x1300x470

بیشتر

فر پیتزا

6 ظرف 30x30x - آونی - قابل استفاده برای فست فودها محصول شركت Italy GGF مدل : G6/108 ابعاد: 1455x940x470

بیشتر