یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

یخچال تک درب شیشه‌ای ویترینی، بدنه مشکی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Kino Iran مدل : KR615WL-1D 

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

يخچال درب شیشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت RWA مدل : Oslo ابعاد: 135x50x90

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : FKUv 1663 ابعاد: 61.5x83x60

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

يخچال درب شيشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌های پذيرایی محصول شركت RWA مدل : Monaco ابعاد: 90x50x90

بیشتر
یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

یخچال درب شيشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌های پذيرایی محصول شركت RWA مدل : Madrid ابعاد: 50x50x85

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Liebherr Germany مدل : FKUv 1662 ابعاد: 60x60x85

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : M200 ابعاد: 60x60x200

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : FKG-370 ابعاد: 60x60x200

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شیشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Vestfrost Denmark مدل : FKG-371 ابعاد: 60x60x185

بیشتر