یخچال

 یخچال ویترینی، یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت RWA مدل : GN3 ابعاد: 110x68x540

بیشتر

یخچال

 یخچال ویترینی، یخچال درب شیشه‌ای ویترینی، قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت RWA مدل : GN4 ابعاد: 143x68x540

بیشتر

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 2 درب قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 265 Liter ابعاد: 125x70x85

بیشتر

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 3 درب قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 415 Liter ابعاد: 170x70x85

بیشتر

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 4 درب قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 560 Liter ابعاد: 220x70x85

بیشتر

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی،  استیل میز كار، 4 درب كشویی قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 265 Liter ابعاد: 120x70x85

بیشتر

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 6 درب كشویی قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 420 Liter ابعاد: 170x70x85

بیشتر

یخچال صنعتی

یخچال صنعتی، استیل میز كار، 8 درب كشویی قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : 560 Liter ابعاد: 220x70x85

بیشتر

یخچال ویترینی

یخچال درب شيشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بيمارستانها و تالار‌های پذيرایی محصول شركت RWA مدل : Madrid ابعاد: 50x50x85

بیشتر

یخچال ویترینی

يخچال درب شیشه‌ای ویترینی،  قابل استفاده در هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت RWA مدل : Oslo ابعاد: 135x50x90

بیشتر