ماهیتابه ثابت

ماهیتابه ثابت 80 لیتر گازی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : ثابت ابعاد: 80x70x85

بیشتر

ماهیتابه ثابت

ماهیتابه ثابت 40 لیتر گازی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : ثابت ابعاد: 40x70x85

بیشتر

ماهیتابه گردون

ماهیتابه گردون 80 لیتر گازی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : گردش ماهیتابه به طور برقی ابعاد: 80x70x85

بیشتر

ماهیتابه گردون

ماهیتابه گردون 80 لیتر گازی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy مدل : گردش ماهیتابه به طور دستی ابعاد: 80x70x85

بیشتر

ماهیتابه ثابت

ماهیتابه ثابت 80 لیتر گازی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : ثابت ابعاد: 80x90x85

بیشتر

ماهیتابه گردان

ماهیتابه گردان 80 لیتر گازی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : گردش ماهیتابه به طور دستی ابعاد: 80x90x85

بیشتر

ماهیتابه گردان

ماهیتابه گردان 80 لیتر برقی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : گردش ماهیتابه به طور برقی ابعاد: 80x90x85

بیشتر

ماهیتابه گردان

ماهیتابه گردان قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy مدل : گردش ماهیتابه به طور برقی ابعاد: 80x90x85

بیشتر