دانه قهوه

100% عربیکا اورگانیک، بسته بندی 500 گرم، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

قهوه عربیکا

100% عربیکا، بسته بندی 1 کیلویی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

دانه قهوه

اسپرسو ایتالیایی، بسته بندی 1 کیلویی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

قهوه بار

بار، بسته بندی 1 کیلویی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

دانه قهوه

موکا، بسته بندی 1 کیلویی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

دانه قهوه

هورکا، بسته بندی 1 کیلویی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

پودر قهوه

موکا، بسته بندی 250 گرمی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

پودر قهوه دکا

دکا، بسته بندی 250 گرمی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

پودر قهوه

بار، بسته بندی 250 گرمی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر

پودر قهوه

100% عربیکا، بسته بندی 250 گرمی، قابل استفاده برای کافی شاپ ها و کافه قنادی ها محصول شركت Trucillo Italy

بیشتر