وقتی سخن از آب پرتقال گیری صنعتی میشه اولین دستگاهی که تو ذهن ما ایجاد میشه دستگاه نارنجی رنگ  زومکس نقش میبنده. دستگاه های آب پرتقال گیر صنعتی به مدلهای آب پرتقال گیر دستی، آب پرتقال گیر رومیزی، آب پرتقال گیر اتوماتیک تقسیم می شوند. تعدادی از بهترین برندهای مطرح جهان را ما در کمار هم برای شما گرد هم آوردیم که می توان از این رو به آب پرتقال گیر زومکس اسپانیا، آب پرتقال گیر سانتوز فرانسه، آب پرتقال گیر سیدو ایتالیا اشاره کرد.